Woensdagavond 11 januari.
Een lezing van Manu Keirse bijgewoond. Een mooi verteller met enorme ervaring binnen rouwverwerking en palliatieve zorg. Hij vertelde over de vier sleutels die je kunt gebruiken om deuren te openen naar verdriet.
1. Luisteren
2. Correcte informatie vertellen
3. Warmte en genegenheid tonen
4. Herinneren van de persoon
Bij het laatste punt sprak hij zo’n mooie zin uit die hij, op mijn verzoek, heeft opgeschreven in het boek dat ik heb gekocht bij hem.

“Sterven is het verhuizen naar het hart van de mensen die van je houden.”

Prachtig.